Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydal Krajský úřad Olomouckého kraje

Na těchto stránkách naleznete informace o oprávněných osobách, kterým byl Krajským úřadem Olomouckého kraje udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jsou zobrazeny informace pouze z platných souhlasů, včetně seznamu povolených odpadů.
Zobrazované informace doporučujeme ověřit u oprávněných osob.
Vytvořil © 2000-2017 inisoft s.r.o.
inisoft
Verze 9.3.4.0
poslední editace databáze: 25.4.2017 11:30:58